Økologi og naturligt landbrug

Økologi & naturligt landbrug

有機農法・自然農法について

Masanobu Fukuoka, The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming (1975)

“Nature, left alone, is in perfect balance.

Harmful insects and plant diseases are always present, but do not occur in nature to an extent which requires the use of poisonous chemicals. The sensible approach to disease and insect control is to grow sturdy crops in a healthy environment.”

Hvorfor Økologi ?

“. . . I HARMONI MED NATUREN OG DET LOKALE MILJØ – UDEN BRUG AF PESTICIDER, HERBICIDER ELLER KUNSTGØDNING.”

Kun få procentdele af Japans årlige teproduktion dyrkes i dag økologisk. Størstedelen af japanske teer dyrkes derimod efter konventionelle metoder, der inkluderer udbredt brug af sprøjtemidler og kunstigt fremstillede næringsstoffer.

I io ønsker vi at støtte de modige teproducenter, der ofte oplever at stå alene i deres valg af alternative, ikke-kemiske former for jordbrug. 

Derfor er alle vores teer dyrket efter økologiske grundprincipper med fokus på kultiveringsmetoder i harmoni med naturen og det lokale miljø – uden brug af pesticider eller kunstgødning.

Ved at afstå fra brug af kunstigt fremstillede næringsstoffer får tetræet bedre mulighed for at gro i overensstemmelse med sin egen naturlige rytme i et stressfrit, naturligt miljø. Fraværet af sprøjtemidler giver plads til lokalområdets flora og fauna og sikrer, at teproduktionen indgår i og understøtter – frem for at skade – det lokale økosystem.

Økologisk dyrkning af te er på den måde mere skånsomt for naturen. Men det resulterer også i teer, der i højere grad formes af jordbundsforhold, klima og tetræernes naturlige egenskaber. De enkelte teer står med andre ord tilbage som et mere unikt udtryk for deres regionalitet, høstår og den enkelte teproducents særlige karakter. 

Naturligt Landbrug

“. . . ET IDEAL OM MINIMAL MENNESKELIG INDBLANDEN”

Naturligt landbrug ( 自然農法 shizen nōhō ) er ligesom økologisk landbrug baseret på et grundprincip om pesticide- og kunstgødningsfri dyrkning af afgrøder.

Men hvor økologisk landbrug eksempelvis benytter sig af forskellige former for økologisk gødning, er naturligt landbrug kendetegnet ved et ideal om minimal menneskelig indblanden – tilføres markerne næring udefra, så sker det blot i form af udstrøede tørrede blade og kviste fra nærtliggende marker og lokal plantevækst. 

Naturligt landbrug ( 自然農法 shizen nōhō ) er ligesom økologisk landbrug baseret på et grundprincip om pesticide- og kunstgødningsfri dyrkning af afgrøder.

Men hvor økologisk landbrug eksempelvis benytter sig af forskellige former for økologisk gødning, er naturligt landbrug kendetegnet ved et ideal om minimal menneskelig indblanden – tilføres markerne næring udefra, så sker det blot i form af udstrøede tørrede blade og kviste fra nærtliggende marker og lokal plantevækst. 

Fraværet af gødning resulterer i en langsommere bladvækst, og tetræerne høstes typisk kun én gang om året – om foråret – for at skåne jorden. Naturligt dyrkede tetræer får på den måde mulighed for at gro i et mere uforstyrret og vildt miljø. Samtidig giver den langsommere vækst og nænsomme høst tetræerne længere tid til at optage næring på naturlig vis. 

Ved første øjekast kan naturligt dyrkede teer måske forekomme mindre ‘ekspressive’ i karakter, men de rummer en vitalitet og stor detaljerigdom, som vi sjældent oplever ved mere gødede former for teer – et resultat af tid, tålmodighed og ikke mindst kunsten at opretholde et naturligt næringsrigt og velbalanceret økosystem. 

“. . . KUNSTEN AT OPRETHOLDE ET NATURLIGT NÆRINGSRIGT OG VELBALANCERET ØKOSYSTEM.”